hits

mars 2017

Milk og Ugle

Etter jeg ble konfirmert fikk jeg spørsmålet om Jeg ville bli Milk. Milk betyr Minileder-kurs. Dem som velger å bli Milk for hjelpe konfirmantene på leirer. Jeg valgte bli Milk. Jeg synes...